Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Jos Laarhoven Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Jos Laarhoven Fotografie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Jos Laarhoven Fotografie verstrekt. Jos Laarhoven Fotografie  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM JOS LAARHOVEN FOTOGRAFIE GEGEVENS NODIG HEEFT

Jos Laarhoven Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Jos Laarhoven Fotografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bestaande uit dienstverlening op fotografisch gebied

HOE LANG JOS LAARHOVEN FOTOGRAFIE GEGEVENS BEWAART

Jos Laarhoven Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Jos Laarhoven Fotografie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITE-BEZOEK

Op de website van Jos Laarhoven Fotografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Jos Laarhoven Fotografie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Jos Laarhoven Fotografie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Jos Laarhoven Fotografie bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Jos Laarhoven Fotografie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Jos Laarhoven Fotografie heeft hier geen invloed op.

Jos Laarhoven Fotografie heeft Google geen toestemming gegeven om via Jos Laarhoven Fotografie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@laarhoven-photography.com. Jos Laarhoven Fotografie zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Jos Laarhoven Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Jos Laarhoven Fotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Jos Laarhoven Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jos Laarhoven Fotografie op via info@laarhoven-photography.com. De website van Jos Laarhoven  Fotografie: www.laarhoven-photography.com.

Jos Laarhoven Fotografie is als volgt te bereiken:

Postadres: Coby Riemersmalaan 12, 2104 SK, Heemstede
Vestigingsadres: Coby Riemersmalaan 12, 2104 SK, Heemstede
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 66113164
Telefoon: 06-52058431
E-mailadres: info@laarhoven-photography.com